8/11/15

Διασώζοντας τον επαγγελματισμό των Charlie Hebdo

Baywatching the professionalism of Charlie Hebdo


Φαίνεται πως οι καλλιεργημένοι κανίβαλοι του Charlie Hebdo ξαναχτύπησαν, αυτή τη φορά σαρκάζοντας την ανατίναξη του Airbus της πτήσης Metrojet 9268 από τους ακαλλιέργητους κανίβαλους του Ισλαμικού Κράτους. Στα αριστερά διαβάζουμε "Ι.Κ.: η Ρωσική αεροπορία εντείνει τους βομβαρδισμούς", στα δεξιά "Οι κίνδυνοι των Ρωσικών πτήσεων χαμηλού κόστους - έπρεπε να πάω με την Air Cocaine".
Seems like the cultured cannibals of Charlie Hebdo did it again, this time sarcasming the bombing of the Metrojet flight 9268 by the uncultured cannibals of the Islamic State. On the left we read "I.S.: Russia’s aviation intensifies its bombardments", on the right "The risks of low-cost Russian flights. I should have taken Air Cocaine".

Τα σκίτσα σχολίασαν Ρώσοι κυβερνητικοί, λέγοντας ότι "βλασφημούν" τη μνήμη των 224 δολοφονηθέντων, νομίζοντας κατά πως φαίνεται ότι απευθύνονται σε κανονικούς ανθρώπους, καθώς η βλασφημία δεν συγκαταλέγεται καν στα αξιομνημόνευτα εμπορεύματα των Σαρλίδων. Προφανώς εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με βλασφημία, αλλά με αναρχοαριστερή σκατοψυχιά γεωπολιτικών προεκτάσεων: το ατλαντικό λόμπι των φιλελέδων γίνεται ευκόλως αντιληπτό πίσω από τον κανίβαλο που σκιτσάρει το "Ρώσοι γαλανομάτηδες φασίστες- καλό ψόφο". Ο αρχικανίβαλος με καθήκοντα δημοσίου απολογητή του αναρχοαριστερού έντυπου βόθρου, ευθύς απέρριψε τις ρωσικές διαμαρτυρίες ως μη-συμβατές με τον αθεϊσμό και  τη... "δημοκρατία".
The drawings were quoted by russian officials saying they are "blasphemous" to the memory of the 224 victims. The russians seem to have thought they were addressing proper people, but blasphemy does not even count among Charlie Hebdo's more remarkable wares. Obviously there's no blasphemy here, but rather an anarcholeftist skatopsychy of geopolitical projections: the atlantic lobby of liberals can be easily discerned behind the cannibal guy sketching "Blue-eyed Russian fascists- good riddance". The cannibal-chief in charge of public apologetics for the anarcholeftist illustrated sewer, immediately dismissed russian complaints as incompatible with atheism and... "democracy".


Εξάλλου, οι μόνες απώλειες που φαίνεται να προκαλούν τον ουμανιστικό οίστρο των φρανκόφωνων κανιβάλων αυτή την εποχή, είναι τα ανήλικα που παρασέρνονται στα κύματα του Αιγαίου από τους ίδιους τους τους κηδεμόνες, δίχως, όχι να ξέρουν κολύμπι, αλλά έστω να έχουν δει ποτέ τους θάλασσα. Ανύποπτα, καταδικασμένα, τέκνα 'αραβικών ανοίξεων', 'ανοιχτών συνόρων' και του 'δικαιώματος στη μετανάστευση', καινών και κενών ηθών και πρακτικών που η πολυεθνική ορδή των καλλιεργημένων κανιβάλων φρόντισε να προπαγανδίσει, εγκαθιδρύσει και φυσικά, εκμεταλλευτεί και ρευστοποιήσει.
Besides, the only casualties that seem to stimulate the humanistic verve of the francophone cannibals these days, are the minors dragged into the waves of the Aegean sea by their own tutelaries, not only unaware of swimming, but never having seen the sea before in their lives. Unsuspecting, doomed, children of 'arab springs', 'open borders' and the 'right to migrate', of makeshift and vacuous ethics and practices that the multinational horde of cultured cannibals made sure to promote, establish and of course, exploit and cash-out.

Εμείς, από την πλευρά μας των ενάρετων Ευρωπαίων, δεν έχουμε παρά να βοηθήσουμε τους Σαρλίδες στο "δημοκρατικό" τους έργο του σαρκασμού νεκρών μέσω ενός σκωπτικού 'σχολιασμού των γεγονότων' (και αφού υποπτευόμαστε ότι κάποια συγκεκριμένα πτώματα διέφυγαν του σατυρικού τους αισθητηρίου, διακυβεύοντας κατ'αυτό τον τρόπο την επαγγελματική τους συνέπεια), μοιραζόμενοι με το κοινό δύο πολύ αστείες εικόνες που βρήκαμε στο διαδίκτυο:
We, from our side of righteous Europeans, need do no more than give Charlies a hand into ther "democratic" effort of sarcasming the deceased through a humorous 'commentary of the events' (and since we suspect that a certain bunch of corpses have escaped their satirical sensors, thus compromising their professional rigidity), by sharing with the public a bunch of very funny pics we've found on the internet:0 σχολια:

Δημοσίευση σχολίου